Nordisk designskola har bytt namn och webbadress och finns numera på nordiskatextilakademin.se.

Textil & design

Den som vill arbeta inom textildesign i framtiden gör klokt i att gå den långa vägen genom utbildning följt av praktikplats där man får erfarenhet inom branschen. Det är hård konkurrens bland designers och för att nå framgång måste man balansera egen kreativitet med en förmåga att förutse trendvågor.Detta måste förstås matchas med talang och hårt arbete. Det är inte en lätt bana, men en mycket stimulerande sådan för den som lyckas.

Textil & design på gymnasiet

Den som har ett genuint intresse för textil och design vet kanske det redan i mycket ung ålder och då kan man med fördel välja hantverksprogrammet med inriktning mot just textil & design på gymnasiet. Denna utbildning ger en mycket solid bas att utgå ifrån när man sedan ska vidareutbilda sig, för färdig designer blir man inte. Man får lära sig grunderna inom konstruktion och kännedom inom många olika tillverkningsmetoder. Man får också lära sig att hantera maskiner och kunskap om olika material. Därtill får man utbildning i entreprenörskap och ekonomi, samt - givetvis - grundläggande behörighet för vidare studier. 

Vidare studier

Den som vill fortsätta inom textil och mode efter avslutat gymnasium kan välja mellan flera olika vägar att gå. Det finns ett flertal folkhögskolor med inriktning mot textil och design och det finns mer prestigefyllda utbildningar på högskolor och universitet. Bland dessa syns bl.a.:

  • Textilhögskolan i Borås
  • Tillskärarakademin i Stockholm
  • Konstfack
  • Nordiska textilakademin
  • Diverse utländska lärosäten

Framtidsutsikter

I framtiden är det design som kommer att vara konkurrensmedlet så den som har en solid utbildning och idéer som folk gillar har alla chanser att lyckas. Man ska dock vara medveten om att konkurrensen är hård så den som vill lyckas måste vara fokuserad och arbeta hårt.

© 2024 Nordiskdesignskola.se. Alla rättigheter förbehållna.