LEDNINGSGRUPPI ledningsgruppen är de delar av näringslivet som berörs av vår
utbildning, väl representerade.  Studenterna har även en representant.

Ledningsgruppen ansvarar för att utbildningen bedrivs enligt myndigheters lag och förordning, att den motsvarar näringslivets krav, och att ett systematiskt kvalitetsarbete
bedrivs.

 

 


Jan Borghardt
Eton Fashion AB, Försäljnings- och Designchef
Läs mer »
 


Lotta Ahlvar
Svenska Moderådet, VD  Thomas Jonasson
Stockholm Modecenter, VDJonas Wollin 
Rudholm & Haak, VD

  Martin Kössler
Scandinavian Outdoor Group, Gen.Secr 

Håkan Nilsson
Responsible Footwear AB, VD

  Elisabet Südow Nordlund  
Designer, Lärare sportdesign, ND
 


Ingrid Grankvist
Nordiska Designkontoret AB, Designer
 


Marita Blomqvist
Nordisk Designskola, Pedagogisk resursCaroline Persson
Studeranderepresentant

Bengt Engström Heino
Nordisk Designskola, ControllerMinna Engström Heino
Nordisk Designskola, Rektor

Marie-Louise Lindell
Nordisk Designskola, Koordinator

Nelly Hayek
Ordförande

Anmäl dig till en distanskurs på Nordisk Designskola med start vecka 37!
LÄS MER HÄR


 
Nordisk Designskola     Bryggaregatan 8     Box 55168     S-501 14 Borås     Tel: +46(0)33-410 107     Fax: +46(0)33-13 03 84     E-mail: info@nordiskdesignskola.se
SWEDISH
Like us on facebook!